การบริการ/Our Service

1. ชุบฮาร์ดโครม/ Hard Chrome Plating

 • ระบบการชุบฮาร์ดโครมแบบ Mass production เช่น โชคอัพมอเตอร์ไซด์/รถยนต์, อุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ
 • ระบบการชุบฮาร์ดโครมแบบ Made to Order เช่น แกนไฮโดรลิกเรือ, แม่พิมพ์ และลูกกลิ้งต่างๆ

2. ชุบแข็งอินดักชั่น/ Induction Heating

การชุบแข็งอินดักชั่น เป็นกระบวนการเหนี่ยวนำไฟฟ้า ให้โลหะมีความแข็งเพิ่มมากขึ้น ชิ้นงาน เช่น สลักและเพลาในเครื่องจักร, สลักนำในแม่พิมพ์พลาสติก, ลูกหมากรถยนต์ หรือข้อต่อข้อพับต่างๆ เป็นต้น

3. ชุบแข็งไนไตร/ Nitriding

ชุบไนไตรเป็นกระบวนการอบชุบแข็งผิวของโลหะโดยที่ใช้การทำปฏิกิริยาเคมีไนโตรเจน บริษัท โรจน์กลการ เป็นกระบวนการชุบแบบใช้ Gas แอมโมเนีย

 • ทำให้ผิวเหล็กเกิดความแข็งเพิ่มขึ้นโดยไม่คดงอ
 • เพิ่มประสิทธิภาพของผิวเหล็ก ให้เหมาะกับการเสียดสี
 • ป้องกันการผุกร่อนและยืดอายุการใช้งาน
 • ผิวเหล็กที่ทำการชุบ จะสามารถทนความร้อนได้สูงถึงอุณหภูมิที่ได้รับจากการไนไตร

4. งานเจียร และ ขัดเงา/ Grinding and Polishing

 • เครื่องเจียรแบบยันศูนย์ หรือ Between Centres
 • เครื่องเจียรไร้ศูนย์ หรือ Centreless Grinding
 • เครื่องเจียรปาดหน้า หรือ Surface Grinding
 • เครื่องขัดรูใน หรือ Honing
 • เครื่องเจียรรูใน หรือ Internal Grinding
 • เครื่องขัดเงา แบบผิวกระจก หรือ Superfinishing

5. งานกลึง/Turning

 • เครื่องกลึงแบบ Bed Lathe
 • เครื่องกลึงแบบ CNC Lathe
 • เครื่อง Milling แบบต่างๆ