งานของเรา/Our Work

รับผลิต และ ซ่อมลูกกลิ้ง และ ซ่อมไฮโดรลิก อุตสาหกรรม / Making and Repairing Roller and Hydrulic Part

  • บริการ ซ่อมผิวลูกกลิ้งตามแบบหรือตัวอย่าง ให้กลับมาที่ตัวเลขเดิม
  • บริการ ดัดแปลงผิวลูกกลิ้งให้ขนาดเล็กลง หรือทำให้ผิวละเอียดขึ้น

บริการสำหรับเครื่องฉีด/ขับพลาสติก  Our Service in Plastic injection/extrusion machine

  • งานผลิต และการซ่อมแซมแก้ไขกระบอก,สกูรฉีดพลาสติกและ เสาบาร์ ข้อพับเครื่องจักร
  • จัดทำกระบอก และเกลียวสกูรใหม่ทั้งชุด
  • ปรับเปลี่ยนจากสกูร A เป็นสกูร B
  • แก้ไขเสาบาร์และ ขัอพับทั้งหมด